make your own site for free

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo to ma zastosowanie w sytuacji, gdy obywatel naszego państwa nawiązuje stosunek cywilnoprawny z obywatelem innego państwa lub gdy osoba prawna mająca siedzibę w innym państwie nawiązuje taki stosunek z osobą prawną mającą siedzibę w Polsce. Następuje wtedy kolizja między dwoma systemami prawnymi różnych państw. Tę sytuację rozwiązuje odpowiednie zastosowanie norm kolizyjnych. One same nie odnoszą się do meritum danej sprawy, ale pozwalając określić, przepisy jakiego systemu prawnego mają mieć zastosowanie w danym przypadku. Jakie prawo właściwe dla umowy międzynarodowej. Kancelaria służy pomocą w doradztwie prawnym i w rozwiązywaniu problemów w takich przypadkach. 

Adres

ul. Krynicka 2/50 
80-393 Gdańsk

Kontakt

r.gieniusz@kancelariarg.pl
Telefon: 513 085 032

Używamy plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z naszą Polityką prywatności