amp template

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która stanowi istotny przedmiot działalności Kancelarii, oferowany jest w tym zakresie pełny wachlarz usług, a każda sprawa jest traktowana z odpowiednią powagą i wrażliwością.

Doradztwo w sprawach spadkowych

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w sprawach związanych ze spadkami. Chcesz wiedzieć, w jaki sposób najkorzystniej sporządzić testament? A może, w jaki sposób przenieść firmę na spadkobierców, by nie zakłócić jej pracy? Jak zabezpieczyć swoje prawa w przypadku otwarcia spadku? Odpowiedzi na te i inne pytania oferuje Kancelaria w ramach udzielanych porad prawnych. Nie tylko dostaniesz konkretne informacje w tym zakresie, ale też uwaga zostanie zwrócona na ważne towarzyszące pytaniom kwestie, które warto mieć na uwadze i o nich wiedzieć.

Roszczenie o zachowek

Bliskim spadkodawcy należy się najczęściej pewna kwota pieniędzy od spadkobierców w sytuacji, kiedy bliscy sami by nie otrzymali nic ze spadku, czy też otrzymali ze spadku za mało. W tej sytuacji mogą żądać odpowiedniej należności z instytucji zachowku. Kancelaria pomaga w takich sprawach i prowadzi je w interesie zainteresowanych osób. Możliwa jest również pomoc z drugiej strony - jak rozporządzić swoim majątkiem tak, by uniknąć roszczenia o zachowek. W tym celu warto uporządkować swoje sprawy jak najszybciej - oferujemy doradztwo również i w tym zakresie.

Roszczenia w związku ze spadkiem

W przypadku, gdy w testamencie został dokonany zapis dla określonej osoby, ta osoba może żądać od spadkobierców spełnienia tego zapisu. Może to być pewna kwota pieniędzy, może to być jakaś rzecz. Tak samo może pojawić się problem związany z dotychczasową sytuacją, która zmienia się po otwarciu spadku. Innymi słowy może dojść do sytuacji, gdzie wymagane by było podjęcie negocjacji z nowymi właścicielami - spadkobiercami. Może też zajść konieczność wniesienia wniosku o zasiedzenie. We wszystkich tych sprawach można liczyć na pomoc naszej Kancelarii.

Spadek zagraniczny

Może się zdarzyć, że kwestia spadku będzie powiązana z elementem międzynarodowym. Na przykład spadek będzie zza granicy, za granicą będą nieruchomości, spadkodawca mieszkał poza granicami Polski. W takim wypadku ważne będzie określenie, jak sprawy mogą przebiegać, według jakiego prawa, w jakim kraju, czy będzie można wszcząć odpowiednie postępowanie w Polsce. Możliwe też, że będzie trzeba przygotować apostille, czy przeprowadzić legalizację dokumentów. W takich sprawach oferujemy swoją pomoc. 

Z wielką uwagą traktujemy kwestię common law. Jest to zupełnie inny system prawny, procedura dotycząca spadku przebiega tam zupełnie inaczej. Wyjaśniamy, jak common law zapatruje się na poszczególne kwestie i cierpliwie tłumaczymy, jakie prawa i obowiązki mają poszczególni zainteresowani, jak wygląda procedura i oferujemy swoją pomoc w prowadzeniu spraw i kontaktach z kancelariami za granicą.

Pozostałe kategorie spraw

Kancelaria zajmuje się tematem spadków kompleksowo i oferuje pomoc we wszystkich sprawach związanych z tym tematem. Jako przykłady pozostałych kwestii mogących być przedmiotem naszej pomocy wymienić można: umowa o dział spadku, umowa zbycia spadku, umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, nabycie spadku, zapis windykacyjny, wydziedziczenie


Nowe lub godne polecenia wyroki z prawa spadkowego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 r., sygn. akt I ACa 1121/17 - Rękojmia za wady fizyczne i prawne pomiędzy spadkobiercami po dokonaniu działu spadku. Przepis art. 1046 k.c. dotyczący rękojmi za wady fizyczne i prawne po dokonaniu otwarcia spadku, odnosi się do przypadku, gdy wadliwa rzecz wchodząca w skład spadku w chwili jego otwarcia była w posiadaniu jednego spadkobiercy i w wyniku działu spadku stała się własnością drugiego spadkobiercy. Przepis ten reguluje relacje z tytułu wad rzeczy miedzy tymi spadkobiercami.

Adres

ul. Krynicka 2/50 
80-393 Gdańsk

Kontakt

r.gieniusz@kancelariarg.pl
Telefon: 513 085 032

Używamy plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z naszą Polityką prywatności