free html site templates

Prawo handlowe

Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółek prawa handlowego i spółek prawa cywilnego jest jednym z przedmiotów działalności kancelarii. Dotyczy to kwestii związanych z profesjonalną działalnością tych podmiotów, obejmuje sporządzanie i opiniowanie odpowiednich pism, umów, formularzy, reprezentację przed sądami rejestrowymi. Dotyczy pojedynczych kwestii jak i możliwości stałej obsługi 

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa handlowego, w tym spółek handlowych. Możliwe jest również uzyskanie pomocy prawnej co do zagadnień związanych z postępowaniem upadłościowym oraz postępowaniem restrukturyzacyjnym. Przykładowe tematy:
- pomoc w rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze, Krajowy Rejestr Sądowy, przygotowanie dokumentacji, wniosków, przeprowadzenie rejestracji
- wykreślenie podmiotu z KRS, doradztwo prawne w tym zakresie, prowadzenie spraw przed Sądem Rejestrowym
- przygotowywanie projektów uchwał, projektów aktów wewnętrznych spółki, regulaminu zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
- projektowanie umów spółki, przygotowanie umów spółki, opracowanie umów spółki, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki jawnej

Adres

ul. Krynicka 2/50 
80-393 Gdańsk

Kontakt

r.gieniusz@kancelariarg.pl
Telefon: 513 085 032

Używamy plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z naszą Polityką prywatności